Daha Önce 7-11 Eylül 2020 tarihinde Yapılması Planlanan Çalıştayımız Korona Virüs nedeni ile  16-20 Kasım 2020 tarihine ertelenmiştir. - Abdurrahman Kurtaslan 31 Mart 2020, Ankara


Projenin amacı; Engellilerin Eğitim ve İstihdamları ile ilgili sorunları tüm tarafların katılımları ile tartışmak ve Engellilerin Eğitim ve İstihdamlarıyla ilgili 2020 yılından itibaren 5 yıllık yol haritasını çıkarmaktır. 

Projeyi; Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı ( Engelli Vakfı) yönetecektir. Çalıştaya proje ortağımız olan Estonya, Makedonya, Yunanistan ve Azerbaycan'daki Engelli merkezli Sivil Toplum Örgütlerinden  9, Türkiye’den ise ilgili tüm tarafların katılımları ile 91 olmak üzere en az 100 kişi katılacaktır. 
 
16-20 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan Çalıştay öncesinde oluşturulacak Engelli Eğitimi ve Engelli İstihdamı alanında oluşturulan çalışma grupları ile ön hazırlıklar  (İnternette saha araştırması, ziyaretler ve görüşmeler, toplantılar ve anketler vb.) yapılacaktır. Yapılan ön hazırlık çalışmaları hakkında katılımcılar önceden e-posta mesajları ve  çalıştay  internet sitesinden bilgilendirme yapılacaktır.  Çalıştaya katılacak her katılımcıdan fikri katkı beklenecektir.
 
Projede; Öncelikle Engeliler – Engelli aileleri, Engellilere Yönelik aktif hizmet üreten Engelli Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İşveren ve İşçi Sendikalarının Temsilcileri, İşveren Temsilcileri, Belediye Başkanlıklarının temsilcileri ile Üniversitelerden akademisyen ve uzmanların katılımları ile ortak bir çalışma yapılacaktır.

5 günlük Çalıştay programında tüm taraflar bir plan dâhilinde Engellilerin eğitim ve istihdamıyla ilgili görüş ve önerilerini sunma imkânına sahip olacaktır. 

Çalıştay sonunda katılımcıların öneri ve görüşler doğrultusunda Engellilerin eğitim ve istihdamıyla ilgili gelecek 5 yıl için yol haritası oluşturulacaktır.

Proje kapsamında engellilere ve engelli ailelerine, diğer paydaşlara yönelik anketler, yüz –yüze görüşmeler yapılacak, yayınlanmış raporlar ve makaleler incelenecektir. 
Çalıştayda  Engellilerin Eğitim ve İstihdamıyla  ilgili uygulanmış ve denenmiş başarılı proje uygulamalar( Best practices) özet olarak proje raporunda yer alacak ve  gelecekteki araştırmacılar için rapor sonundaki referanslar kısmına  eklenecektir.

Proje toplantısında yapılan sunular, tartışmalardan derlenen bilgiler ve proje öncesinde yapılan araştırma sonuçlarının tamamı Engelli Vakfı İnternet sitesinden ve proje sosyal medya sayfalarında katılımcılara ve kamuoyuna duyurulacaktır. 

Tüm sunumların özetleri, program kitapçığında tüm bildiriler ve sunular ise toplantı bitiminden sonra proje İnternet sitesinde yayınlanacaktır.

Proje Erasmus+  Yapılandırılmış Diyalog projesidir.  Proje sözleşme Numarası: 2019-3-TR01-KA347-079958 dır. Projenin Başlangıç yılı 15 Nisan 2020, bitiş tarihi ise 14 Nisan 2021'dir. İnternet sitemizde yayımlanan bilgiler sadece Vakfımızın görüşlerini yansıtmakta olup,  Ulusal Ajans ve Avrupa Birliğini hiçbir şekilde bağlamamaktadır. 

Engellilerin eğitim ve istihdamı konusunda görüşlerinizi bizlere bildirmeniz projenin hedeflerine erişmesine katkı sağlayacaktır. Çalıştayla ilgili  görüş bildirmek isteyenler için Çalıştay  internet sitesinden mesaj kutusu oluşturulmuştur. Ayrıca ayrıntılı görüş bildirmek isteyenler engellivakfi@gmail.com e-posta adresine görüşlerini bildirebileceklerdir.

Çalıştayın ülkemiz ve Avrupa Birliği için  faydalı sonuçlar getirmesini diler, katkı sağlayacak tüm kurum ve kuruluşlar ile şahıslara teşekkür ederim.

Abdurrahman KURTASLAN
Engelli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Proje Koordinatörü

Referans İnternet Bağlantıları
    1. https://www.tisk.org.tr/yayin/1959386137-tisk-isveren-dergisi-deneme--kasim-aralik--2018.pdf
    2. https://www.engelsizkariyer.com/Yazi.aspx?id=308
    3. https://media.iskur.gov.tr/15682/ismail-demir.pdf
    4. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/589972
    5. http://hacettepemeslekirehabilitasyon.org.tr/ 
    6. https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/34043/hande-gu-neri-uzmanlik-tezi-son.pdf
    7. http://www.inemdip.sakarya.edu.tr/tr/docs/uzaktan_egitim/Engelliler%20ve%20%DDstihdam.pdf
    8. http://www.casgem.gov.tr/dosyalar/kitap/42/dosya-42-6486.pdf
    9. https://www.tepav.org.tr/upload/files/1338541914-0.Engelli_Istihdamini_Arttirmanin_Yollari.pdf
    10. http://www.taem-con.org/upload/dosyalar/wEzfg25aEm5H.pdf
    11. https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(ezkp3gci2mpp5s2onj5e4dap))/Home/Goster/24606?AspxAutoDetectCookieSupport=1