Daha Önce 7-11 Eylül 2020 tarihinde Yapılması Planlanan Çalıştayımız Korona Virüs nedeni ile  16-20 Kasım 2020 tarihine ertelenmiştir. - Abdurrahman Kurtaslan 31 Mart 2020, Ankara

Önemli Bilgiler

01- Engellilerin Eğitim ve İstihdam Konuları  İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımları ile tartışılacak,  gelecek 5 yıl için Önerilerden  ve Yöntemlerden Oluşacak bir  Sonuç Raporu  hazırlanarak,  ilgili  ve yetkili kurumların görüşlerine sunulacaktır.,

02- Engellilerin Eğitimi ve  Engellilerin İstihdamı  konularında 2 Çalışma Grubu oluşturulacaktır. Çalışma Gurupları tüm çalışmaları baştan sona kadar yönetecekler ve sonunda raporlarını hazırlayacaklar, paydaşların görüşlerine sunacaklar  ve  gelen önerileri dikkate alarak raporlara son şeklini verecklerdir. 

03- Çalıştayın Paydaşları;  Engelliler ve Aileleri, Sivil Toplum Örgütleri; Kamu Kurumları, İş İnsanları, Yerel Yönetimler, Politika Yapıcılar, Akademisyen ve Uzmanlardır. 

04- Projenin  Estonya, Makedonya, Yunanistan ve Azerbaycan'dan  ortakları vardır. Proje Ortaklarımız Engelli Merkezli Sivil Toplum Örgütleridir.

05- Çalıştay ; 16-20 Kasım  2020 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir. Çalıştay öncesinden çalışma gurupları gerekli ön hazırlıkları yapacaktır. Toplantıya toplam 100 (yüz) kişilik bir katılım sağlanacaktır. Çoğunluğu  Ankara olmak üzere  Türkiye'nin tüm bölgelerinden Çalıştaya  katılım sağlanacaktır. Çalıştaya katılmak isteyenler, katılım taleplerini gerekçesi ile bize bildireceklerdir. Değerlendirmeler sonunda kendilerine olumlu veya olumsuz  geri bildirim yapılacaktır.  Katılım başvuruları 01 Temmuz 2020'de başlayacak  15  Eylül  2020 tarihinde tamamlanacaktır.

06- Örnek 5  Engelli Girişimcimiz , 3  Engelli Çalışanımız Çalıştay'da  kendi hikayelerini katılımcılar ile paylaşacaktır.

07- Engelli Merkezli Sivil Toplum Örgütleri,  İşçi -İşveren  İşveren Üst Kuruluşları,   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı -  KOSGEB, Aile  Çalışma  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile  Türkiye  İş Kurumu Genel Müdürlüğü,  Milli Eğitim Bakanlığı - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğü,  Gençlik ve Spor Bakanlığı  ve alanla diğer birçok kurum ve kuruluşların temsilcileri, Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerinin  akademisyenlerinin  katılımları için gerekli davetler  tarafımızdan yapılacaktır. 

08- Engelli Eğitimi ve İstihdamı Konusunda  proje ortaklarımız ,  paydaşlarımız  ve Vatandaşlarımız  görüşlerini bizlerle paylaşabilirler. Görüş bildirme, proje internet adresinin "Mesajınız" bağlantısından  yapılabileceği gibi engellivakfi@gmail.com e-posta adresinden olabilir. Çalıştayla ilgili sosyal Medya sayfalarımızdan proje çalışmalarımızı takip edebilirsiniz.

09- Çalıştay Çalışma Guruplarında görev almak isteyen akademisyenlerin ve diğer kurumların  temsilcilerinin desteklerini ve katılımlarını  bekliyoruz. 

10- Çalıştay konusunda  görüşlerinizi bildirmek ve Çalıştaya  katılım sağlamak için  lütfen bizimle temasa geçiniz.